0.00 บาท
Item : Premier 816
Categories : ระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน
Color : ขาว
จำนวน:  
สัญญาณกันขโมยบ้าน แบบมีสาย

คุณสมบัติ


-สามารถตรวจสอบการเปิด-ปิดประตูหน้าต่างได้
-สามารถตรวจสอบห้องโถงด้วยอินฟาเรต
-มีแบตเตอรี่สำรองไฟฉุกเฉินเมื่อไฟดับ
-เป็นระบบสัญญาณกันขโมย 8, 16, 32 โซน
-สามารถต่อพ่วงคีย์แพคได้ 6 ตัว
-สามารถกำหนดเวลาไซเรนได้ 1-99 นาที
-สามารถกำหนดรูปแบบของการตรวจจับของแต่ละโซนได้ 19 รูปแบบ อิสระทุกโซน
-สามารถต่อพ่วงกับระบบตรวจจับแก๊สเพลิงไหม้ น้ำท่วม อุณหภูมิสูง รีโมท เป็ยต้น
-สามารถแบ่ง Partition ได้เป็น 4 ส่วน
-สามารถให้ระบบหมุนแจ้งเตือนการเกิด Alarm ของ Zone ต่างๆมายังผู้ใช้ได้ 2 เลขหมาย
-มีระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่
-สามารถกำหนดเสียงเตือนการเกิด Alarm ให้เตือนเฉพาะภายในหรือภายนอกได้อิสระทุกโซน
-กำหนดค่าหน่วงเวลาเข้า - ออก ได้ตั้งแต่ 0-255 วินาที
-กำหนดให้เป็นโซนตรวจจับตลอด 24 ซม.ทั้งขณะเปิดหรือปิดระบบได้
-มีไฟ LED บอกสถาวะหากฟิวส์ของแบตเตอรี่, Siren หรือ AuX12 ขาดที่ตู้ควบคุม
-เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอังกฤษที่ได้รับมาตรฐาน EU, CE และ UL และผ่านการรับรองจาก The British Security Industry Association สินค้ารับประกันคุณภาพ หากสินคา้มีปัญหาทางเราเปลี่ยนสินค้าให้ตัวใหม่ให้ทันทีภายในระยะเวลาประกัน