0.00 บาท
Item : S-330C
Categories : ระบบสัญญาณเตือนไฟอลาร์ม
Color : แดง
จำนวน:  
Type : Manual Breakglss with Cover
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือ ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Alarm System) เป็นระบบอุปกรณ์ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ กับแจ้งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ โดยมีตู้ควบคุมระบบ (Fire Alarm Control Panel) เป็นศูนย์กลางในการประมวลผลจาก อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ (Smoke Detector) หรืออุปกรณ์ความร้อน (Heat Detector) หรืออุปกรณ์ตรวจจับควันแบบใช้ลำแสงบีม (Projected Beam Detectors) หรือ อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ (Frame Detectors) หรืออุปกรณ์ตรวจจับควันภายในท่อ (Duct Smoke Detector) หรืออุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส (GAS Detector) และอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือผู้ใช้กรณีฉุกเฉิน (Manual Station) ซึ่งอุปกณ์แต่ละชนิดจะใช้ในการตรวจจับที่แตกต่างกัน และในการแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ จะใช้อึปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน (Audio / Visual Devices) แบบต่างๆ เช่น อุปกรณ์มอเตอร์ขับกระดิ่ง (Bell) หรือ อุปกรณ์แจ้งเตือนด้วยเสียง (Horn) หรือ อุปกรณ์แจ้งเตือนด้วยแสงไฟ (Strobe) หรือ อุปกรณ์แจ้งเตือนด้วยเสียงกับแสง (Horn/ Strobe) หรือ อุปกรณ์ลำโพงแจ้งเสียงประกาศจากระบบ (Speaker) ซึ่งจากการทำงานร่วมกันของระบบอุปกรณ์ทั้งหมด สามารถทำให้การรับทราบเหตุเพลิงไหม้จากระบบมีความแม่นยำสูง กับการแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ก็เป็นเพียงระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อาจจะเกิดปัญหาต่างๆ ได้มากมาย ดังนั้น ถ้าต้องการจะให้ระบบอุปกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ควรจะต้องหมั่น ดูแล กับ บำรุงรักษาระบบ (Preventive Maintenance Fire Alarm System) อย่างต่อเนื่อง